Gebeurtenissen in 2009

 

14-01-09         ANBO-nieuwjaarsconcert in De Schakel te Leeuwarden

24-01-09         Nieuwjaarsconcert op uitnodiging van CMV Oranje Minnertsga in de Meinardskerk

03-04-09        Concert op uitnodiging van het Nutsdepartement Joure in Zalencentrum ’t Haske te Joure

16-05-09         Deelname aan het Spikerfestival  in het MFC De Wier te Ureterp.

26-08-09         Medewerking aan herdenkingsbijeenkomst Stichting lndie- Monument Friesland in Rengerspark te Leeuwarden.

28-10-09        Deelname aan het 7e Noordelijk Senioren Festival in De Lantearne te Surhuisterveen.

19-12-09         Kerstconcert i.s.m. CMV Oranje Minnertsga in De Open Hof  (afgelast i.v.m. slechte weersomstandigheden).

17-11-09          Deelname aan Drents Senioren Festival in theater De Muzeval te Emmen