Wat gebeurde er in 2009 en 2010

14-01-09         ANBO-nieuwjaarsconcert in De Schakel te Leeuwarden

24-01-09         Nieuwjaarsconcert op uitnodiging van CMV Oranje Minnertsga in de Meinardskerk

03-04-08         Concert op uitnodiging van het Nutsdepartement Joure in Zalencentrum ’t Haske te Joure

16-05-09         Deelname aanhet Spikerfestival inhet MFC De Wier te Ureterp.

26-08-09         Medewerking aan herdenkingsbijeenkomst Stichting lndie- Monument Friesland in Rengerspark te Leeuwarden.

28-10-09        Deelname aan het 7e Noordelijk Senioren Festival in De Lantearne te Surhuisterveen.

19-12-09         Kerstconcert i.s.m. CMV Oranje Minnertsga in De Open Hof  (afgelast i.v.m. slechte weersomstandigheden).

Euphonium duo ’t Haske 2010

06-01-10         ANBO-nieuwjaarsconcert in De Schakel te Leeuwarden.

23-04-10         Concert op uitnodiging van senioren Politie Fryslan Joure in Zalencentrum ’t Haske te Joure.

09-06-10         Openbare repetitie in Nieuw Vegelin State te Joure.

25-08-10         Medewerking aan herdenkingsbijeenkomst Stichting lndie-Monument Friesland in het Rengerspark te Leeuwarden.

01-09-10         Openbare repetitie in PKN Nieuw Perspectief te Hurdeqarvp.

09-09-10        Optreden op 55+ Expo Martine Plaza te Groningen.

An (Es Bassist) zingt met orkest in Vegelin State 2010

01-10-10         Concert i.h.k.v. de dag van de  ouderen in De Klameare te Workum.

27-10-10         Deelname aan het 7e Noordelijk Senioren Festival in De lantearne te Surhuisterveen.

16-11-10         Concert op uitnodiging van gepensioneerden Philips in De Lawei te Drachten.

17-11-10         Deelname aan Drents Senioren Festival in theater De Muzeval te Emmen