Van 2020en 2021

Woensdag 15 januari 2020 waren we weer present bij het LOS in de Schakel te Leeuwarden.
Alle plaatsen waren bezet met  leden van de LOS die samen waren gekomen om het jaar in te luiden met het Fries Senioren Orkest o.l.v. Jouke Hoekstra, die bij dit feest tot de vaste gasten mogen worden gerekend.
De aanwezigen werden door de vice voorzitter hartelijk welkom geheten, in het bijzonder het FSO.
Al gauw zat de stemming erin met de muziek van het orkest. De nummers werden door Tjeerd Otter aan elkaar gepraat en als geen ander wist Jouke de mensen mee te krijgen. Ze zongen, applaudisseerden op zijn commando en hadden daar zichtbaar plezier in.
Het programma was heel divers. Na de pauze was er gelegenheid te luisteren naar de saxofoongroep. Het orkest heeft een prima saxofoongroep die, onder leiding van Carl Veen, hun muzikaliteit liet horen, hetgeen zeer gewaardeerd werd. Ook het vervolg van het programma werd met applaus begroet.Na de verloting ging iedereen met een blij gevoel huiswaarts. En dat is ook de opzet van de organisatie. Als we dit gevoel wat vast kunnen houden is het in alle opzichten een geslaagde middag 

Op zaterdag 7 maart gaven we een concert in het multi functioneel centrum De Wier in Ureterp. Het was gezellig in het MFC De Wier en in de volle zaal was het geroezemoes van de bezoekers de inleiding van het concert dat het Frysk Senioren Orkest o.l.v. Jouke Hoekstra ten gehore zou brengen.
Het beloofde weer een gevarieerd programma te worden. De nummers werden aan elkaar gepraat door Tjeerd Otter,  die met een niet goed werkende microfoon zijn uiterste best deed om verstaanbaar te zijn. Het deed niets af van de kwaliteit van de muziek gelukkig, want die was duidelijk te horen. Het orkest begon met een  bekend koraal en dat is altijd een goed begin.
Gevolgd door een mars die Egyptisch genoemd wordt, maar niet alleen daar gespeeld wordt.
The Pirates of the Caribean, de uit de film afkomstige muziek vertolkt de handels wijze van de piraten  op onstuimige wijze. Je hoort de strijd.
Ook het Amparita roca bracht een vleugje Spaanse dans.
Een echt Fries nummer is het Grutsk van Jacob de Haan waar we een strofe ven het Friese volkslied herkenden.
De Vikingen, de geweldaadige tak van de Noormannen en bekend van hun strooptochten langs de kusten van Europa. Het stuk laat de spanning en vooral de onrust horen die dit met zich meebracht.
Het Pequena Czanda was een solistich optreden van Karl Veen, de sopraan saxofonist, die veel muziek voor het orkest bewerkt. Het is moeilijk om  bij een Czardas op je stoel te blijven zitten en zeker als de solist en orkest het zo gloedvol brengt.
Na de pauze klonk de op talloze wijzen vertolkte overture, De Kalief van Bagdad. Daar kan een ieder zijn/haar fantasie bij gebruiken en aanvullen. Het FSO beschikt over een goede saxofoon groep die  verraste met herkenbare muziek uit de film van Lauren en Hardy, een duo wat veel mensen plezier heeft gebracht en dus ook de muziek.
Van heel andere orde was het volgende werkje. Een slaapliedje uit New Zealand geschreven door Fanny Rose Howie in de orginele taal van de oorspronkelijke bewoners, het Maori:  E tangi ana koe in 1907 gecomponeerd Bewerkt voor veel orkesten onder de titel Hine Hine.
Een concert mars, Unter dem Grillen Banner bracht ons weer terug bij het concert.
De Hongaarse dans nummer 1 van Joh. Brahms bewerkt door Karl Veen voor het FSO is een plezier om naar te luisteren.
Het laatste nummer van het programma was S. F.Gualdim Pais- Macha.
Een vurige mars waarin de Friese versie werd gezongen:

Dit virus zou ons de komende maanden in zijn greep houden.

Op 16 maart berichtten we op onze site “Conform het advies van de KNMO en naar aanleiding van de berichtgeving van de regering, heeft het bestuur besloten de komende drie woensdagen geen repetities meer te houden. We volgen alle verdere berichtgeving omtrent het virus op de voet. Hopelijk zullen we weer na 6 april kunnen musiceren (mits klachtenvrij). Daarover volgt tegen die tijd nog wel bericht.”

Op 24 maart volgde dit bericht “Naar aanleiding van de door de overheid afgekondigde maatregelingen aangaande het Corona-virus heeft het bestuur besloten dat de geplande concerten worden afgelast. Het bevrijdingsconcert in Harlingen en het concert in Joure bij Vegelin State gaan niet door. De datum 1 juni lijkt nog ver weg, maar voorbereidingen vergen ook tijd en daar is nu even geen tijd voor. Wanneer de repetities weer hervat kunnen worden is op dit moment nog een grote vraag.”

Op 23 april kwam een bericht van de voorzitter, Het luidde ls volgt: ‘In deze bijzondere tijd heeft onze voor- zitter Fokke v.d.Kuip op de ledenpagina een bericht geplaatst omtrent de corona-maatregelen. Als alles meezit, kunnen we op 12 augustus de repetities weer hervatten. Ga voor het volledige bericht naar de ledenpagina.

De berichten volgen elkaar nu snel op. We kunnen helemaal niet meer repeteren en een concert is ook  niet meer mogelijk. De hele zomer ligt het stil en pas op 2 september kunnen we weer gaan repeteren, maar niet op de gebruikelijke plek, maar in de sporthal in Ureterp, dit allemaal volgens de richtlijnen van het RIVM. Dan volgt er weer een teleurstelling en moeten we begin november opnieuw stoppen. Nadat de maatregelen een beetje zijn verruimd, kunnen we op 2 december weer los. Maar wel met een half orkest. We vormen nu een orkest van maximaal 30 personen en gaan weer repeteren in de sporthal in Ureterp. Hoe lang dit nu zal duren moeten we afwachten.

Niet lang daarna moesten we alweer stoppen. Een nieuwe lockdown verhinderde ook een repetitie met 30 personen. Voorlopig even stil tot 19 januari 2021

Ook in 2021 hebben we geen optredens gehad ivm de corona maatregelen. Een uitzondering daarop was de jaarlijkse herdenking van de oorlogslachtoffers in Indië. Hier heeft een klein orkest zijn medewerking gegeven, wat bijzonder werd gewaardeerd.