Het jaar 2010 en 2011

06-01-10         ANBO-nieuwjaarsconcert in De Schakel te Leeuwarden.

Euphonium duo ’t Haske 2010

23-04-10         Concert op uitnodiging van senioren Politie Fryslan Joure in Zalencentrum ’t Haske te Joure.
09-06-10         Openbare repetitie in Nieuw Vegelin State te Joure.
25-08-10         Medewerking aan herdenkingsbijeenkomst Stichting lndie-Monument Friesland in het Rengerspark te Leeuwarden.
01-09-10         Openbare repetitie in PKN Nieuw Perspectief te Hurdeqarvp.
Nadat in juni een concert plaats vond in Joure, was nu de beurt aan het dorpsfeest te Hurdegaryp. Tijdens de openbare repetitie, op 1 september j.l., speelde het Frysk Senioren Orkest een mooi programma in Nieuw Perspectief te Hurdegaryp. De te spelen stukken werden door één van de leden dhr Jaap Adema van uitleg en commentaar voorzien. Ook dhr Jouke Hoekstra, de dirigent van het orkest, wist de bezoekers te boeien met zijn uitleg over de verschillende muziek instrumenten. Zo kwamen achtereenvolgens de bugels, cornetten, de bassen en euphoniums aan de beurt. Een stuk van Mozart (Nottingham) werd door de saxofoon-sectie gespeeld en viel bijzonder in de smaak bij de aanwezigen. In het programma werd verder de mars Graf Waldersee gespeeld met daarin het “U zij de glorie”. De Song of Freedom, met hierin de bekende song “Alle menschen werden brüder” uit de negende symphonie van Beethoven, wat later bekend werd als het Europese volkslied, kwam heel goed over. Ook het Menuet van Berenice van Händel stond op het programma en werd met passie uitgevoerd. “Bist du bei mir van J.S.Bach” , werd onder leiding van de kapelmeester Sib Boersma gespeeld en door velen werd deze melodie herkend. Ook werd de pittige mars Arsenal werd ten gehore gebracht. Het mooiste van het concert was echter het stuk Hine e Hine een traditioneel Nieuw Zeelands slaapliedje wat in het Maori’s werd gezongen door de es bassist An Jaspers. Een complete verrassing voor de aanwezigen die hier intens van genoten hebben. Dat er ook nog gerepeteerd diende te worden bewees de inzet van de muzikanten  bij het stuk “Leichte cavalerie” van Frans fon  Suppé.  Tenslotte werd de mars “Sons of the Brave” gespeeld en werd hiermee een geweldige openbare repetitie afgesloten.

09-09-10        Optreden op 55+ Expo Martine Plaza te Groningen.

01-10-10         Concert i.h.k.v. de dag van de  ouderen in De Klameare te Workum.

27-10-10        Deelname aan het 7e Noordelijk Senioren Festival in De Lantearne te Surhuisterveen. ( commentaar van de jury ” Dit orkest krijgt middels programmakeuze, effectvol spel en enthousiasme de handen op elkaar van het publiek en wees nou eerlijk, daar doen we het toch allemaal voor? Complimenten en succes verder.” Jacob de Haan )

16-11-10        Concert op uitnodiging van de gepensioneerden Philips in De Lawei te Drachten.

17-11-10        Deelname aan het Drents senioren festival in Emmen.