De jaren 2010 en 2011

06-01-10         ANBO-nieuwjaarsconcert in De Schakel te Leeuwarden.

Euphonium duo ’t Haske 2010

23-04-10         Concert op uitnodiging van senioren Politie Fryslan Joure in Zalencentrum ’t Haske te Joure.
09-06-10         Openbare repetitie in Nieuw Vegelin State te Joure.
25-08-10         Medewerking aan herdenkingsbijeenkomst Stichting lndie-Monument Friesland in het Rengerspark te Leeuwarden.
01-09-10         Openbare repetitie in PKN Nieuw Perspectief te Hurdeqarvp.
Nadat in juni een concert plaats vond in Joure, was nu de beurt aan het dorpsfeest te Hurdegaryp. Tijdens de openbare repetitie, op 1 september j.l., speelde het Frysk Senioren Orkest een mooi programma in Nieuw Perspectief te Hurdegaryp. De te spelen stukken werden door één van de leden dhr Jaap Adema van uitleg en commentaar voorzien. Ook dhr Jouke Hoekstra, de dirigent van het orkest, wist de bezoekers te boeien met zijn uitleg over de verschillende muziek instrumenten. Zo kwamen achtereenvolgens de bugels, cornetten, de bassen en euphoniums aan de beurt. Een stuk van Mozart (Nottingham) werd door de saxofoon-sectie gespeeld en viel bijzonder in de smaak bij de aanwezigen. In het programma werd verder de mars Graf Waldersee gespeeld met daarin het “U zij de glorie”. De Song of Freedom, met hierin de bekende song “Alle menschen werden brüder” uit de negende symphonie van Beethoven, wat later bekend werd als het Europese volkslied, kwam heel goed over. Ook het Menuet van Berenice van Händel stond op het programma en werd met passie uitgevoerd. “Bist du bei mir van J.S.Bach” , werd onder leiding van de kapelmeester Sib Boersma gespeeld en door velen werd deze melodie herkend. Ook werd de pittige mars Arsenal werd ten gehore gebracht. Het mooiste van het concert was echter het stuk Hine e Hine een traditioneel Nieuw Zeelands slaapliedje wat in het Maori’s werd gezongen door de es bassist An Jaspers. Een complete verrassing voor de aanwezigen die hier intens van genoten hebben. Dat er ook nog gerepeteerd diende te worden bewees de inzet van de muzikanten  bij het stuk “Leichte cavalerie” van Frans fon  Suppé.  Tenslotte werd de mars “Sons of the Brave” gespeeld en werd hiermee een geweldige openbare repetitie afgesloten.

09-09-10        Optreden op 55+ Expo Martine Plaza te Groningen.

01-10-10         Concert i.h.k.v. de dag van de  ouderen in De Klameare te Workum.

27-10-10        Deelname aan het 7e Noordelijk Senioren Festival in De Lantearne te Surhuisterveen. ( commentaar van de jury ” Dit orkest krijgt middels programmakeuze, effectvol spel en enthousiasme de handen op elkaar van het publiek en wees nou eerlijk, daar doen we het toch allemaal voor? Complimenten en succes verder.” Jacob de Haan )

16-11-10        Concert op uitnodiging van de gepensioneerden Philips in De Lawei te Drachten.

17-11-10        Deelname aan het Drents senioren festival in het Muzeval theater te Emmen.

In vogelvlucht hieronder de activiteiten in 2011.

januari

12-01-11     ANBO-nieuwjaarsconcert in De Schakel te Leeuwarden

februari

05-02-11     Concert i.s.m. Harmonie Crescendo Drachten in De Oase te Drachten

maart

09-03-11      Radio-opname door Omrop Fryslân in De Open Hof

maart

23-03-11     concert in Meckama State te Kollum i.v.m. overdracht historie FSO van Harm Nicolai

mei

25-05-11 Openbare repetitie Vegelin State te Joure

augustus

31-08-11      Medewerking aan herdenkingsbijeenkomst Stichting Indië-Monument Friesland in Rengerspark te Leeuwarden

september

14-09-11     Openbare repetitie in Zorgcentrum Suderigge te Lemmer

september

28-09-11     Openbare repetitie in Woonzorgcentrum Nij Statelân te Menaam

oktober

01-10-11     Concert Dag vd Ouderen in Sporthal De Trime te Balk

oktober

19-10-11     Concert i.h.k.v. 100 jarig bestaan It Heideblomke te Harkema

oktober

26-10-11     Deelname aan het 7e Noordelijk Senioren Festival in De Lantearne te Surhuisterveen

november

09-11-11 Openbare repetitie Zorgcentrum Talma Hiem te Balk