Van 2018

Op zaterdag 24 maart heeft de 85-jarige van Sandick uit Balk een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Ze werd daarmee Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Emy Kamminga – van Sandick is vanaf 1994 tot op de dag van vandaag lid van het Frysk Senioren Orkest waar zij 13 jaar als secretaris actief is geweest. Zij was ook de eerste webmaster van deze site, die in de loop der jaren al heel wat veranderingen heeft ondergaan.Daarnaast is ze van 1983 tot en met 1999 lid geweest van muziekvereniging Concordia. Hier heeft ze deel uitgemaakt van het bestuur, was ze medebeheerder van de muziekbibliotheek en is ze jeugdmentor geweest.
Vrijwilliger bij de Lokale Omroep Vanaf 1990 heeft ze ruim tien jaar als vrijwilliger gewerkt voor de Lokale Omroep. Hier verzorgde zij de agenda op de website van Radio Gaasterlân, waarin zoveel mogelijk evenementen in de voormalig gemeente Gaasterlân-Sleat opgenomen werden op het gebied van sport en cultuur. Nadat ze in 1997 met pensioen ging, heeft ze zich nog een tiental jaren ingezet bij haar voormalig werkgever Talma Hiem in Balk. Hier bracht ze menulijsten rond bij de bewoners en haalde de ingevulde lijsten weer op. Ook was ze muzikaal begeleidster. Als vrijwilliger is ze ruim negen jaar notulist geweest van de bewonerscommissie en later de cliëntenraad.OOk is ze al sinds het begin van het bestaan van SeniorWeb ZWF in 1998 actief als vrijwilliger. Ze heeft zich continu ingezet om de stichting te promoten en ze draagt er zorg voor dat de cursussen op een begrijpelijke manier gegeven kunnen worden. Daarnaast geeft ze wekelijks meerdere cursussen voor SeniorWeb ZWF. Kamminga- van Sandick is sinds jaar en dag locatiemanager van de vestiging in Balk en regelt alles met betrekking tot de docenten overleggen die enkele keren per jaar plaatsvinden. Ze maakt daarbij onderdeel uit van de groep systeembeheer en regelt alles omtrent de informatieochtend- of middag voorafgaand aan de cursussen. Daarnaast is ze contactpersoon naar onder andere het bestuur van SeniorWeb ZWF.

Na een aantal weken zwoegen op een nieuw thema, kleuren, foto’s, nu dus een nieuwe site .  
Deze site is gemaakt met het CMS WordPress in tegenstelling van de voorgaande versies, welke allemaal in Joomla zijn gemaakt. Ook deze site (de historie) wordt gemaakt in WordPress.

 

 

 

Ook dit jaar heeft het FSO weer haar medewerking verleend aan de herdenking van de gevallenen in het voormalig Nederlands-Indië/Nieuw-Guinea op 29 augustus in het Rengerspark.

Het was regenachtig en het leek wel of de weergoden ook mee rouwden met de aanwezigen. Een ieder heeft herinneringen aan oorlog en aan hen die hun leven gaven voor de vrijheid.

Al moeten we constateren dat de direct betrokkenen schaars worden. Dit bracht de voorzitter Dhr. Gerard van Klaveren tot de oproep om na te denken over een nieuwe invulling van de herdenking. Het zou de gevallen strijders te kort doen om de herdenking niet meer te houden, maar we zouden het breder kunnen zien en wellicht het thema oorlog/gevallenen in een breder perspectief kunnen plaatsen.
Gelukkig werd het droog en kon de plechtigheid in de vrije natuur worden voortgezet.
De burgemeester van Leeuwarden drs. Ferd Crone sprak in zijn herdenkings toespraak over het belang van herdenken en vrede. Gytha te Nijenhuis bracht een mooie declamatie naar voren.
Na het spelen van “Taptoe” gespeeld door Sieds Bosch was daar een minuut stilte.
In de stille avondstond klonk ons volkslied plechtig en werd door een ieder meegezongen.
Onder de mooie klanken van ons orkest werden vervolgens de kransen naar voren gebracht en alle opgestelde plaatsen gevuld met de mooiste bloemen. Dit als eerbetoon aan de gevallenen.

Wegens onderhoud/renovatie was het Frysk Senioren Orkest ,tijdelijk, hun repetitieruimte in het Wijkcentrum, Heechterp/Schieringen kwijt. Het is niet eenvoudig een ruimte te vinden die onderdak biedt aan een orkest dat 70 leden telt, waarvan iedere week plus minus 65 leden de wekelijkse repetitiemiddag bijwoont. Het MFC Nij Franjum in Marsum had de oplossing en het FSO werd daar gastvrij ontvangen.
Zo konden de repetities gewoon doorgaan en kwamen de geplande concerten niet in de gevaren zone.
Deze week kon het orkest weer terecht in de vertrouwde locatie. Alhoewel de werkzaamheden nog niet helemaal afgerond zijn. Het voelt een beetje als “thuiskomen”. En ook niet onbelangrijk , de akoestiek, is niet veranderd door het aanbrengen van andere panelen in de repetitieruimte. Wellicht zelfs beter dan voorheen.

Het Frysk Senioren Orkest verleende haar medewerking aan Festival Swettehiem 2018 ter gelegenheid van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Het concert vond plaats in de grote tent, die voor deze gelegenheid was neergezet, omdat de ruimte in Swettehiem te klein was om iedereen te ontvangen. Dit zei de voorzitter bij zijn openingswoord en heette iedereen van harte welkom en in het bijzonder het FSO en de speciale gasten Femke Galama (altsax) en Janneke Brakels. (zang)
Er werd een gevarieerd programma geboden met als hoogte punt het optreden van de twee solisten.
Femke vertolkte op sublieme wijze het stuk FANTAISIE van J. Demersseman gearrangeerd door Karl Veen en Janneke zong Het Halleluja van L. Cohen en Sway van Luis. Dimetrio, beide arr Karl.Veen.
Het applaus wat ze kregen was het bewijs dat hun optreden in de smaak van het publiek viel.
Toen het buiten hard begon te regenen werd het slagwerk versterkt door het geluid van de regen op
het tentdoek, wat niemand deerde want we zaten droog.
Na afloop van het concert was de mening van de bezoekers dat het weliswaar wat koud in de tent was, maar de muziek hartverwarmend.

In de sfeervolle binnentuin van Gralda State behorende tot Ny Statelân in Menaam gaf het FSO onder leiding van Jouke Hoekstra op 19 september een concert. De nummers werden door Jaap Annema op ludieke wijze aan elkaar gepraat.
Het was niet de eerste keer dat het orkest er speelde. De bewoners kennen het orkest en weten wat ze kunnen verwachten. Ze hebben ook van dit concert weer genoten. We eindigden het concert met het wereld beroemde stuk van Vera Lynn ” We’ll meet Again “. Het dankwoord en het spontane applaus was het bewijs dat men een fijne middag had gehad.