Van 2018

Op zaterdag 24 maart heeft de 85-jarige van Sandick uit Balk een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Ze werd daarmee Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Emy Kamminga – van Sandick is vanaf 1994 tot op de dag van vandaag lid van het Frysk Senioren Orkest waar zij 13 jaar als secretaris actief is geweest. Zij was ook de eerste webmaster van deze site, die in de loop der jaren al heel wat veranderingen heeft ondergaan.Daarnaast is ze van 1983 tot en met 1999 lid geweest van muziekvereniging Concordia. Hier heeft ze deel uitgemaakt van het bestuur, was ze medebeheerder van de muziekbibliotheek en is ze jeugdmentor geweest.
Vrijwilliger bij de Lokale Omroep Vanaf 1990 heeft ze ruim tien jaar als vrijwilliger gewerkt voor de Lokale Omroep. Hier verzorgde zij de agenda op de website van Radio Gaasterlân, waarin zoveel mogelijk evenementen in de voormalig gemeente Gaasterlân-Sleat opgenomen werden op het gebied van sport en cultuur. Nadat ze in 1997 met pensioen ging, heeft ze zich nog een tiental jaren ingezet bij haar voormalig werkgever Talma Hiem in Balk. Hier bracht ze menulijsten rond bij de bewoners en haalde de ingevulde lijsten weer op. Ook was ze muzikaal begeleidster. Als vrijwilliger is ze ruim negen jaar notulist geweest van de bewonerscommissie en later de cliëntenraad. Ook is ze al sinds het begin van het bestaan van SeniorWeb ZWF in 1998 actief als vrijwilliger. Ze heeft zich continu ingezet om de stichting te promoten en ze draagt er zorg voor dat de cursussen op een begrijpelijke manier gegeven kunnen worden. Daarnaast geeft ze wekelijks meerdere cursussen voor SeniorWeb ZWF. Kamminga- van Sandick is sinds jaar en dag locatiemanager van de vestiging in Balk en regelt alles met betrekking tot de docenten overleggen die enkele keren per jaar plaatsvinden. Ze maakt daarbij onderdeel uit van de groep systeembeheer en regelt alles omtrent de informatieochtend- of middag voorafgaand aan de cursussen. Daarnaast is ze contactpersoon naar onder andere het bestuur van SeniorWeb ZWF.

Na een aantal weken zwoegen op een nieuw thema, kleuren, foto’s, nu dus een nieuwe site .  
Deze site is gemaakt met het CMS WordPress in tegenstelling van de voorgaande versies, welke allemaal in Joomla zijn gemaakt. Ook deze site (de historie) wordt gemaakt in WordPress.

 

 

 

Ook dit jaar heeft het FSO weer haar medewerking verleend aan de herdenking van de gevallenen in het voormalig Nederlands-Indië/Nieuw-Guinea op 29 augustus in het Rengerspark. Het was regenachtig en het leek wel of de weergoden ook mee rouwden met de aanwezigen. Een ieder heeft herinneringen aan oorlog en aan hen die hun leven gaven voor de vrijheid. Al moeten we constateren dat de direct betrokkenen schaars worden. Dit bracht de voorzitter Dhr. Gerard van Klaveren tot de oproep om na te denken over een nieuwe invulling van de herdenking. Het zou de gevallen strijders te kort doen om de herdenking niet meer te houden, maar we zouden het breder kunnen zien en wellicht het thema oorlog/gevallenen in een breder perspectief kunnen plaatsen. Gelukkig werd het droog en kon de plechtigheid in de vrije natuur worden voortgezet. De burgemeester van Leeuwarden drs. Ferd Crone sprak in zijn herdenkings toespraak over het belang van herdenken en vrede. Gytha te Nijenhuis bracht een mooie declamatie naar voren.
Na het spelen van “Taptoe” gespeeld door Sieds Bosch was daar een minuut stilte.
In de stille avondstond klonk ons volkslied plechtig en werd door een ieder meegezongen. Onder de mooie klanken van ons orkest werden vervolgens de kransen naar voren gebracht en alle opgestelde plaatsen gevuld met de mooiste bloemen. Dit als eerbetoon aan de gevallenen.

Wegens onderhoud/renovatie was het Frysk Senioren Orkest ,tijdelijk, hun repetitieruimte in het Wijkcentrum, Heechterp/Schieringen kwijt. Het is niet eenvoudig een ruimte te vinden die onderdak biedt aan een orkest dat 70 leden telt, waarvan iedere week plus minus 65 leden de wekelijkse repetitiemiddag bijwoont. Het MFC Nij Franjum in Marsum had de oplossing en het FSO werd daar gastvrij ontvangen. Zo konden de repetities gewoon doorgaan en kwamen de geplande concerten niet in de gevaren zone. Deze week kon het orkest weer terecht in de vertrouwde locatie. Alhoewel de werkzaamheden nog niet helemaal afgerond zijn. Het voelt een beetje als “thuiskomen”. En ook niet onbelangrijk , de akoestiek, is niet veranderd door het aanbrengen van andere panelen in de repetitieruimte. Wellicht zelfs beter dan voorheen.

Het Frysk Senioren Orkest verleende haar medewerking aan Festival Swettehiem 2018 ter gelegenheid van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Het concert vond plaats in de grote tent, die voor deze gelegenheid was neergezet, omdat de ruimte in Swettehiem te klein was om iedereen te ontvangen. Dit zei de voorzitter bij zijn openingswoord en heette iedereen van harte welkom en in het bijzonder het FSO en de speciale gasten Femke Galama (altsax) en Janneke Brakels. (zang)
Er werd een gevarieerd programma geboden met als hoogte punt het optreden van de twee solisten.
Femke vertolkte op sublieme wijze het stuk FANTAISIE van J. Demersseman gearrangeerd door Karl Veen en Janneke zong Het Halleluja van L. Cohen en Sway van Luis. Dimetrio, beide arr Karl.Veen. Het applaus wat ze kregen was het bewijs dat hun optreden in de smaak van het publiek viel. Toen het buiten hard begon te regenen werd het slagwerk versterkt door het geluid van de regen op het tentdoek, wat niemand deerde want we zaten droog. Na afloop van het concert was de mening van de bezoekers dat het weliswaar wat koud in de tent was, maar de muziek hartverwarmend.

In de sfeervolle binnentuin van Gralda State behorende tot Ny Statelân in Menaam gaf het FSO onder leiding van Jouke Hoekstra op 19 september een concert. De nummers werden door Jaap Adema op ludieke wijze aan elkaar gepraat.
Het was niet de eerste keer dat het orkest er speelde. De bewoners kennen het orkest en weten wat ze kunnen verwachten. Ze hebben ook van dit concert weer genoten. We eindigden het concert met het wereld beroemde stuk van Vera Lynn ” We’ll meet Again “. Het dankwoord en het spontane applaus was het bewijs dat men een fijne middag had gehad.

Zondag 30 september heeft het FSO meegewerkt aan een muzikale middag in het kader van culturele hoofdstad Leeuwarden.
In Lûd fan de Middelsee speelden wij in Finkum. (Feinsum). Gezamenlijk met de Muziekvereniging de Kriich uit Warga en Ons Genoegen Leeuwarden. Lûd fan de Middelsee is een verhaal over 17 Leeuwarder muziekverenigingen, een verdwenen zee en een toren. En niet zomaar een toren, maar ús toer de Oldehove, trots symbool van Leeuwarden. Het was ter gelegenheid van de georganiseerde fietstocht die op deze zondag plaats vond. Toen de eerste groep fietsers arriveerde werden ze verwelkomd met muziek. Het was mooi weer en in de zon was het goed toeven. Er werd enthousiast mee geklapt onder leiding van de presentator. Later in de middag toen de 2e groep kwam was het fris. Maar opnieuw speelden de muzikanten de sterren van de hemel en kregen een hartelijk applaus. Koud, maar voldaan ging een ieder huiswaarts.
Woensdag 17-10-2018 was de dag, dat we weer aantraden voor het jaarlijkse Senioren festival in de Flambou te Surhuisterveen. Als eerste orkest geprogrammeerd moesten we al om 09.30 uur op het podium zitten. Tijdens het inspelen was het niet geweldig, omdat door geopende deuren en heen en weer geloop van belangstellenden er veel lawaai was. Niettemin begonnen we na de opening door Durk Dam aan ons concert, een beetje gehandicapt door het, om verschillende redenen, niet aanwezig kunnen zijn van 15 leden. Met veel enthousiasme speelden we de eerste mars Teodorum. Een geweldige inzet gevolgd door een pianissimo en een uitstekend gespeelde bas-solo. Een trio waarin de bariton / euphonium sectie een mooie melodie vertolkte en tenslotte een perfect slot.
De inmiddels half volle zaal applaudisseerde en was zo te zien blij verrast met dit optreden en wachtte af wat er verder zou komen.
Dat liet niet op zich wachten en met The Wagon Trail werden alle registers open getrokken van technische hoogstandjes tot fluister zachte momenten en afwisselend soli met euphoniums, cornetten/bugels tot bassen en trombones. Vooral het laatste deel The Rocky Mountains beleefde een perfecte uitvoering in een strak tempo. Dat een kornettist een hinnikend paard kon nadoen is nog nooit eerder vertoond en was zeer verrassend. Na de laatste noot bleef het even stil en toen barste het applaus los.
Het is al een gegeven dat binnen ons orkest een saxofoongroep aanwezig is, die tijdens optredens zelfstandig nummers ten gehore brengt. Ook nu weer. Het zeer muzikale en gedragen stuk Gabriella’s Sang werd met enthousiasme uitgevoerd.
The Magnificient Seven was het volgende stuk, dat door het gehele orkest werd gespeeld. Geopend met een Allegro vivace, bleef het tempo het gehele stuk bijzonder strak. De bariton/euphonium groep speelde een mooie melodie die later op meerder momenten weer terug kwam. Een daverend slot besloot dit nummer.
Een overrompelend stuk bleek het MUSIC TO WATCH GIRLS BY Een stuk waarin ruw werd gespeeld als het moest en keihard, maar ook pianissimo op de juiste momenten en een slot wat als een verrassing kwam. De belangstellenden in de zaal gaven ons een staande ovatie.

Vrijdag 23 november 2018 Tussen de sprekers door heeft het Frysk Senioren Orkest ,een tweetal concerten gegeven op de manifestatie Tijd voor Talent. Na twee jaar is deel één van het project Tijd voor Talent/Tiid foar Talint afgesloten. Het doel van dit project is om kunst- en cultuurprojecten voor 50-plussers in Fryslân te creëren. Het project is in 2016 als pilot in Achtkarspelen en Smallingerland van start gegaan. Vrijdag 23 november is deze eerste fase samen met de diverse deelnemers die hieraan hebben meegewerkt, feestelijk afgesloten in Stadsschouwburg De Harmonie. De resultaten zijn samengebracht in het eindrapport Zolang je leert, leef je en is aan de wethouders van cultuur, mevrouw Sijperda van gemeente Smallingerland en de heer Feitsma van gemeente Leeuwarden overhandigd. Kunst en cultuur verbindt, stimuleert, raakt en is gezond. Meedoen aan kunst- en cultuurprojecten maakt ouderen weerbaarder, gezonder, veerkrachtiger én minder eenzaam. Het geeft duidelijk aan dat kunst en cultuur daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren aan een gezond leven. Het bewijs hiervan werd overduidelijk geleverd door ons orkest, met fantastisch uitgevoerde optredens, die bijzonder in de smaak vielen bij het publiek.

Jouke Hoekstra koninklijk onderscheiden vanwege zijn verdiensten in het ontwikkelen en uitdragen van Nederlandse en Friese cultuur nationaal, internationaal en mondiaal. Hij kwam hierdoor in aanmerking voor het predicaat “Officier in de orde van Oranje Nassau “, welke onderscheiding hij zaterdag 8 december heeft ontvangen tijdens het galaconcert van het Frysk Fanfare Orkest. De onderscheiding werd hem uitgereikt door Jannewietske de Vries, de nieuwe burgemeester van de gemeente Súdwest Fryslân.