Concert FSO met het IBM

Op 28 oktober 2014.

Rond 15.30 uur stromen de bezoekers de kerk “De Ikker” van de Protestantse Gemeente Burgum binnen en wordt er gezellig gepraat. Het Interkerkelijk Burgumer Mannenkoor (IBM) onder leiding van Pieter Postma en het Frysk Senioren Orkest (FSO) onder leiding van Jouke Hoekstra verzorgen gezamenlijk het georganiseerde concert. Om 16.00 uur zet het FSO de London Guards March in, het publiek is in één keer stil…

Het concert is begonnen!

Alle bezoekers (plm. 280 personen) worden welkom geheten door de voorzitter Oebele Kooij van de organiserende concertcommissie van de Protestantse Gemeente Burgum. Het programma wordt als onderstaand afgehandeld, beurtelings worden de nummers door de twee “spreekstalmeesters” van IBM en FSO aangekondigd. Hier en daar voorzien van kwinkslagen, die een lachende zaal tot gevolg hebben.

Het programma:

  1. IBM en FSO – The Day You Sang This Song
  2. FSO – Deep Harmony en Second Suite (1e mars)
  3. IBM – Hymne en Spirit of the Mountains
  4. FSO – Waar de Kromme Rijn meandert…..
  5. Chor der Gefangenen (uit opera Nabucco), Song of Freedom en The Rose
  6. FSO – Saxofoonsectie – Sax Safari en From an Summer Place
  7. FSO – Dreaming
  8. IBM – de Twaalf Rovers en Kikkerwals
  9. IBM en FSO – The Exodus Song
  10. FSO (toegift) – Gladiator’s Farewell

Om 17.30 sluit een tevreden voorzitter van genoemde commissie het zeer geslaagde concert. Zowel bezoekers als de deelnemende verenigingen zijn van mening dat een dergelijk concert zeker voor herhaling vatbaar is. Wie weet treffen we elkaar nog eens in Burgum?!!