Van 2016

Omdat de weersomstandigheden het niet toelieten op 5 januari, heeft het LOS een nieuwe datum kunnen vinden waarop wij ons traditionele Nieuwjaarsconcert met hen kunnen delen en wel op 24 februari.
Een gevarieerd programma zoals het LOS ( voorheen ANBO) al jaren van ons gewend is.
We begonnen ’s middags om 13.30 uur in de Schakel in Camminghaburen te Leeuwarden.
Uiteraard begonnen met Einzug der Gladiatoren en daverend geëindigd met de Radetski mars, kon de middag niet meer stuk voor een volle zaal. Jammer dat de burgemeester zo’n volle agenda heeft, dat hij het concert niet (meer) kon meemaken. Op naar het volgende jaar zodat er langzamerhand een mooie traditie wordt opgebouwd.

Op 12 februari ’s avonds om 20.00 uur gaven het Interkerkelijk Mannenkoor Drachten IMD en het Frysk-Seniorenorkest een winter concert in de Oase te Drachten. Het koor onder leiding van hun nieuwe dirigent Marco Hoorn en het seniorenorkest onder leiding van Jouke Hoekstra. In een uitverkochte zaal werd een geweldig concert afgegeven. Het begon direct al met het door het orkest gespeelde EINZUG DER GLADIATOREN wat met veel verve ten gehore werd gebracht. Het IMD bracht hierna een zestal liederen ten gehore waarvan veel bekende melodieën zoals ‘Ruwe stormen mogen woeden “en “Vaste rots van mijn behoud”. Gezamenlijk werd gespeeld “The day you sang this song”, met als solist de dirigent van het koor, Marco Hoorn. Hierna vervolgde het senioren orkest met de nummers Muzifesti, de New Baroque Suite (delen 2 en 3) en het zeer ontroerend gespeelde Cantique de Jean Racine,  om dit deel te sluiten met de Slavonic Dance no 8, waarbij dubbel forte ook echt dubbel forte werd gespeeld zowel aan het begin als bij de afsluiting van het stuk. Hierna was het opnieuw de beurt aan het IMD met de liederen: Meer liefd’o dier’bre Heer, Hoor mijn ziel en psalm 42, die in de oude welbekende uitvoering werd gezongen. Het koor vervolgde met het zingen van: De Haven van Rust , Ritters Abscheid en het aloude bekende lied “De dag door uwe gunst ontvangen”. Daarna opnieuw een gezamenlijk optreden met The Exodus Song  wat een grandioos samenspel opleverde. Het senioren orkest speelde hierna de tune van Soldaat van Oranje, wat door iedereen direct werd herkend. Vervolgens het zeer ontroerend gebed A Little Prayer dat zowel gespeeld als gezongen werd door het orkest. In het orkest kan zomaar een saxofoongroep geformeerd worden en deze groep onder leiding van Karl Veen speelde nu Swinging Safari. Wanneer men gedacht zou hebben een seniorenorkest te gaan beluisteren met eenvoudige muziekstukken, dan werd men door het laatste stuk “Der Barbier von Sevilla” wel op andere gedachten gebracht. Een technisch moeilijk stuk, werd in hoog tempo uitgevoerd, waarbij niet alleen de muzikanten maar ook het publiek in vervoering werd gebracht. Een minuten lange staande ovatie veel het orkest ten deel. Gezamenlijk werd deze bijzondere avond afgesloten met het bekende lied De Wâldsang, waarbij ook het publiek van harte meezong.

Het begint langzamerhand een traditie te worden, dat we een middag vullend concert verzorgen voor de bewoners van Leppehiem in Akrum. Ook nu verzorgden we weer een gevarieerd programma. Op woensdag 16 maart was een ieder weer welkom en om 2 uur ’s middags begon het concert. Niet elke muzikant had de nieuwsbrief gelezen (of gekregen), zodat een enkeling iets later kwam. Dat het concert in goede aarde viel werd wel weer bevestigd door de mededeling dat de aanwezige leiding een fan van het orkest was geworden. Op naar het volgende jaar.

 

Al 8 jaar verzorgen wij in Joure een concert in de binnentuin van Vegelin State. Ook worden wij daar elk jaar hartelijk ontvangen en verzorgen daar een middagvullend concert met allerlei soorten muziek. Het is dus eigenlijk een traditie, welke wij hopen te mogen voortzetten. Deze keer een concert met twee bijzonderheden en wel een apart optreden van de euphonium-sectie met het bekende Teddy Bears Picknick en een optreden van de saxofoongroep binnen het orkest die enkele klassieke muziekstukken ten gehore bracht. Ook een orkest wat omgevormd werd tot een koor begeleid door een paar instrumenten bij het zingen van de Wâldzang. Al met al opnieuw een geslaagde middag.

Al meer dan 20 jaar zijn wij present bij de Herdenking 168 Gesneuvelde Indië en/of Nieuw-Guinea militairen uit Friesland in de periode 1945-1962. Bij het monument in het Rengerspark te Leeuwarden. Met passende muziek onderstrepen wij het belang van het gedenken van de Friese gesneuvelden in ons voormalig Indië en Nieuw Guinea.

 

 

Op 18 november hebben we samen met het Saxofoonorkest een concert in de Paadwizer te Balk gegeven. Een locatie waar alleen een paar oudgedienden vroeger ook wel eens waren geweest. Voor de meesten echter was dit een aangename verrassing. In een volle zaal werd een mooie powerpoint presentatie gegeven, waarmee de te spelen stukken ook visueel werden ondersteund. Zeker voor herhaling vatbaar. De orkesten speelden een eigen repertoire en ook gezamenlijk werd er gemusiceerd. Het enthousiaste publiek beleefde een geweldige avond die rond 22.30 uur ongeveer werd beëindigd, nadat ze om 20.00 uur was begonnen.