Van 2017

Omdat de weersomstandigheden beter waren dan vorig jaar konden we nu op de geplande dag 11 januari ons Nieuwjaarsconcert houden bij het LOS in Leeuwarden.
Een inmiddels traditie geworden concert waarbij voor het LOS het seizoen wordt geopend en ook wij het eerste concert van het jaar vieren in de Schakel in Camminghaburen te Leeuwarden. Zo als de  voorzitter van het LOS betoogde moeten we vooral deze traditie voortzetten.
Op 15 februari bezochten we alweer voor de 5e achtereenvolgende keer de Ielânen in Sneek.Een speciaal concert dat om 14,30 uur begon voor een speciale groep toehoorders. Misschien volgend jaar wel weer.
Woensdagmiddag 19 april 2017 heeft het Frysk Seniorenorkest  opgetreden in Meckama State. Dit orkest behoeft eigenlijk geen introductie, hoog niveau, gevarieerd programma, kortom een prachtig orkest. Dit was een speciale gelegenheid, dhr. Harm Nicolai uit Kollum is 93 jaar, hij stopt in november als actief lid van dit orkest, met pijn in zijn hart. Harm Nicolai heeft 35 jaar in het seniorenorkest gespeeld. Hij heeft dan 84 jaar muziek beoefend, hij begon als jongen van 10 jaar al bij een orkest te spelen. Zijn wens was om nog één keer in Meckama State op te treden, hier wilden we natuurlijk graag aan meewerken. Dhr. Nicolai kreeg een bloemetje aangeboden namens bewoners en deelnemers van Meckama State. Zelfs een achterkleinkind kwam naar oerpake luisteren, ook zij bespeelt reeds een instrument. De zaal was tot de laatste stoel bezet, tijdens een zeer gevarieerd programma, waar iedereen erg van heeft genoten. (artikel uit de Kollumer Courant).
Het Frysk Senioren Orkest heeft op zaterdag 27 mei jl. een concert gegeven in de Broerekerk in Bolsward. In dit oudste monument van de stad (uit de 12e eeuw) konden de talrijk opgekomen liefhebbers van fanfaremuziek – waaronder enkele toeristen uit binnen- en buitenland – genieten van een afwisselend programma. Naast enkele vlotte, moderne marsen, zoals The Cross of Honour van William Rimmer, stonden o.a. werken van Brahms (Hongaarse Dans no 1), Evelyn Glennie (A Little Prayer) en een selectie van Herb Alpert op het programma met de nummers Spanish Flea en Tuijana Taxi. Een toehoorder deed na Na Highland Cathedral, van Michael Korb en Ulrich Roever, de uitspraak:  “Ik ha der pikefel fan, sa moai”.”Heel bijzonder is altijd het optreden van de saxofoongroep o.l.v. Karl Veen. Deze keer werd Syncopated Clock van Leroy Anderson ten gehore gebracht.
Het FSO speelde nog filmmuziek, een deel uit een ouverture en van de moderne muziek het bekende Mag ik dan bij jou  van Claudia de Breij (tekst), op muziek gezet door Wagenaars en Geboers. Aan het eind werd met A Swinging Safari, in een bewerking van Karl Veen, aangetoond dat er nog wel muziek in de senioren zit. Na de afsluitende Radetszky mars werd nog even nagepraat met het enthousiaste publiek. Een concert om met tevredenheid op terug te zien en wat zeker een vervolg krijgt op andere plekken in Fryslân.

Op zaterdagavond 10 juni heeft het Frysk Senioren Orkest een openluchtconcert gegeven in Ryptsjerk. Dit concert was ter gelegenheid van Miiatiidsevenemint in Ryptsjerk en de opening van de jachthaven met sloepenroute. De haven in Ryptsjerk lag vol bootjes met publiek en ook langs de wal was het concert goed bezocht. Het concert vond plaats onder ideale weersomstandigheden. De gehele entourage deed denken aan het bekende Prinsengrachtconcert in Amsterdam. Het concert was tevens de seizoensafsluiting van het FSO. Totaal waren er ca. 125 toehoorders, waarvan een groep spontaan besloot kaarten te reserveren voor het jubileumconcert. Na de vakantie in augustus begint het FSO aan de voorbereidingen en repetities voor dit concert, die moeten uitmonden in een groots jubileumconcert op 3 november in De Lawei te Drachten. Het thema voor dit concert is Senior ontmoet Junior. Tijdens dit concert zullen samen met het FSO optreden een 2-tal jeugdige solisten te weten Femke Galama op altsaxofoon en Dineke Krol op trompet.

Menaam met soliste

Ook alweer voor de vijfde keer (op 20 september) gaven we een concert in de binnentuin van het Woon/Zorgcentrum Ny Statelân te Menaam. Deze keer was zeer bijzonder. Twee jonge supermuzikanten speelden hier een solo begeleid door het FSO. Op de foto hiernaast nog net te onderscheiden links, waar ze wordt toegesproken door onze spreekstalmeester Jaap Adema, de soliste Femke Galama op alt saxofoon. Ook de andere soliste Dineke Krol speelde een grandioos stuk op haar trompet. De ouderen waren aangenaam verrast door dit optreden.

 

 

In een zomers Leeuwarden (24 september 2017) concerteerde het FSO in het kader van LF2018 op het Zaailand in hartje Leeuwarden. Een uitgebreid en toch ook populair optreden verveelde de in grote getale aanwezige omstanders geen moment. Een spontaan meewiegen op de maat van het Cafe aan de Haven en een uit volle borst meegezongen Woanskip gaven de juiste sfeer aan dit plezierige optreden. 

 

 

De volle zaal van de Lawei

Voor een volle zaal van de Lawei heeft het Frysk Senioren Orkest haar 35 jarig jubileum gevierd. Onder leiding van onze gedreven en enthousiaste dirigent, Jouke Hoekstra, werd een zeer muzikaal en afwisselend programma gebracht. Twee zeer jeugdige solisten, Femke Galama en Dineke Krol, lieten de muzikanten en de toehoorders genieten van hun hoogstaande muzikale kwaliteiten. Muzikanten en  publiek werden verder ondergedompeld in een reeks van muzikale klanken van hoogstaand niveau. Melodieën uit Italië, Schotland, Engeland, Nederland en Amerika passeerden, waarvan orkestleden en publiek erg genoten. Het oudste lid van de vereniging, Nicolai, werd onderscheiden door de voorzitter van het OMF,  door het uitreiken van een oorkonden en een gouden speld met briljant vanwege zijn 84 jarig jubileum als actief muzikant. Dit was een zeer geslaagde muzikale en feestelijke avond wat menig muzikant een lange tijd zal bij blijven.
Een jubileum waardig en waar het orkest trots op kan zijn. Kijk en beluister hieronder een youtube filmpje van enkele van de gespeelde werken.

https://youtu.be/deGjoDV5dcQ

https://www.youtube.com/watch?v=iLIFnNj6udM

https://www.youtube.com/watch?v=rgPvtfuWxUg