Home

Op deze site vind u de geschiedenis van het Frysk Senioren Orkest, vanaf het aantreden van Jouke Hoekstra als dirigent  in 2009. Hij kreeg een goed ingespeeld orkest van behoorlijk niveau . Het uitbouwen hiervan vond plaats tijdens het 30 en 35 jarig jubileum en uitbrengen van de dubbel CD.
Maar ook de reis naar Praag en later nog eens naar Berlijn, zijn ongetwijfeld hoogtepunten die hier aan de orde zullen komen. Uit de verslagen van de secretarissen komt een beeld naar voren van een actief orkest. 
De geschiedenis vanaf de oprichting van het orkest vindt u hier.