Home

Op deze site vind u de geschiedenis van het Frysk Senioren Orkest, vanaf het aantreden van Jouke Hoekstra als dirigent  in 2009. Het 30 en 35 jarig jubileum en uitbrengen van de dubbel CD, maar ook de reis naar Praag en later nog eens naar Berlijn, zijn ongetwijfeld hoogtepunten die hier aan de orde zullen komen. Omdat de vorige website in 2015 werd gehacked is veel materiaal van voor die tijd nog moeilijk te achterhalen. Kijk maar eens mee en zie de vorderingen vanaf 2017.